Bild hämtad och lånad från google, pudelklubbens hemsida.

Pälsfärger hos Pudel

Pudelns fem godkända färger är och registreras med färgbeteckning i SKK;

A = Aprikosröd

B = Brun

Grå = Grå

S = Svart

V = Vit

 

Genetik

Hunden har 39 kromosompar, två kopior av varje gen, som i sin tur har tusentals gener på varje kromosom. I varje locus, så kallade alleler, finns flera former av varje gen som innebär att hunden bär på kopior av gener som skiljer sig från varandra. Hos hundar finns tio gener som kodar för pälsfärg, generna som kodar för en viss färg ärvs oberoende av varandra efterdom de är placerade på olika kromosomer. Bär hunden på två identiska alleler kallas anlaget för homozygot, är det två olika alleler kallas anlaget heterozygot. 

Vissa alleler är dominanta, vilket innebär att den allelen överskuggar den recessiva allelen och ger färg på hunden efter den det dominanta anlaget. 

Pälsfärg hos hunden beror på förekomsten av pigmentkorn, som består av två olika kemiska föreningar, i huden och pälsen. Eumelanin ger svart, brun och blå färg. Phaeomelanin ger rött eller gult. 

 

A- locus

En gen som ger svart och röd färg.

As - Enfärgad svart. En svart pudel har genotypen As- B- D- E- mm SS och är den dominanta genen i A-locus.

Ay - Gul till djupt röd färg. En aprikosröd pudel har genotypen ay- B- C- D- E- gg mm SS

 

B- locus 

En gen som ger brun färg med två alleler med recessiv form b, "brown dilute". Eumelaninet i dubbel uppsättning bleker den svarta färgen till brun i päls, hud och nostryffel, ögonen blir gula eller bärnstensfärgade.

B = Normal

b = Brun 

Brun pudel har genotyp As- bb C- D- E- mm SS

 

C- locus 

Gen med flera alleler som i olika grad bleker både eumelanin och phaeomelanin och ger vit färg med svart nos och mörka ögon.

ce - "extreme dilution" Svart nos, mörka ögon och vit päls.

Vit pudel har genotyp ay- B- ce- D- 

 

G- locus

Gen med två alleler som ger grå färg under tid. Valparna föds svarta och blir med tiden mer och mer grå. Nos och hud förblir svart. 

G - Svart färg som successivt ändras till grått.

g - Svart färg som förblir svart

Grå pudel har genotyp As- B- D- E- G- mm SS 

 

Referens: Anna Laufersweiler, 2003, Arvsgång och uttryck av gener som kodar för pälsfärger hos tamhund.